Projektledning

Många leverantörer

I större projekt är det ofta många leverantörer involverade gällande strömförsörjning, påkörningsskydd, stallage, laddare, övervakningssystem, batterier, vattenpåfyllning etc.

Flera moment är beroende av varandra och projektet som helhet genomförs snabbare och med bättre kvalitet om det finns en ansvarig projektledare.

Vi har erfarenhet från många tidigare projekt och åtar oss gärna rollen som projektsamordnare.

 

Möjliga lösningar

Vi presenterar möjliga lösningar för projektet i form av överskådliga layouter och tydliga specifikationer.

Öppen och kreativ dialog

Efter diskussion med inblandade parter kommer vi fram till ett förslag som bäst uppfyller de krav och önskemål som ställs på batteribyteslösningen.

© 2020 JOPRO AB