Anpassning

Ett helautomatiskt batteribytessystem är en integrerad komponent i ett större system med lastbärare, transportplanering, lagerlogistik och affärssystem. Vi tittar alltid på förutsättningar, planerar, tillverkar och installerar i tätt samarbete med kunden och andra leverantörer. Varje projekt har unika förutsättningar och lösningarna ser därför lite olika ut från gång till gång.

Helautomatiskt batteribyte

JOPRO Automatic byter batterier på AGV:er helt automatiskt. Ingen operatör behöver vara inblandad. Ett batteribyte tar endast 3-5 minuter, vilket innebär att AGV:ns stillestånd kan hållas ner till under en halvtimme per dygn.

Ger en säker arbetsmiljö

Batteribytet sker inom ett inhängnat område försett med en ljusridå. Om en person försöker gå in i batteribytesområdet avbryts systemets alla rörelser omedelbart. JOPRO Automatic kommunicerar med AGV:erna via ett signal-gräns -snitt. Batteribytaren är försedd med komplett operatörsbur och manöverpanel för användning i manuellt läge.

Driftsäker

Alla funktioner styrs via PLC och använder sig av samma tekniska lösningar som vår välbeprövade JOPRO Transfer. Laser- och kamerateknologi används för positionering.

Erfarenhet

Vi har genomfört ett tiotal projekt i USA, Japan, Storbritannien, Holland och Tyskland.